ANITA ŠALBOT
 predsednik

GUSTA ČEŠLJAR
 potpredsednik

PAULINA MALUCKOV
sekretar

Izvršni odbor

JOSIP ČEŠLJAR
predsednik

GEZA POLJAK
član

PAULINA POLJAK BICOK
član

Odbor za obrazovanje

Andrea Beata Bicok predsednik

Ermina Vilovski zamenik

Zagorka Popović član

Petar Popović
član

Odbor za kulturu

Zlatko Sabo predsednik

Ida Vilovski zamenik

Svetlana Sabo
član

Anita Penjin
član

Odbor za informisanje

Geza Poljak predsednik

Andrija Poljak zamenik

Lujza Bujak
član

Janko Krak
član

Ema (Lujza) Krak
član

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Zltako Šalbot predsednik

Marija Milanov
član

Nenad Krak
član

Nataša Milanov
član