CESID je organizovao seminar “Ka većem uključivanju mladih u aktivnosti saveta nacionalnih manjina”, koji je održan u kaštelu “Ečka” i trajao je od trećeg do petog jula.

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina slušali su predavače iz CESID-a / Misija OEBS, Centra za razvoj civilnih društava, INFO centra Evropske Unije, a gost je bio delegat iz Saveta Evrope.

Nacionalini savet poljske nacionalne manjine predstavljao je Geza Poljak, predsednik Odbora za informisanje.

Seminar CESID-a

CESID je organizovao seminar "Ka većem uključivanju mladih u [...]

Konferencija

Predsednica Saveta, Anita Šalbot, 18. juna 2019. [...]