Predstavnica Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine, sekretar Paulna Maluckov, prisustvovala je sastanku održanom u Subotici u prostorijama Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine dana 12.12.2019. godine. Tom prilikom raspravljalo se o raznim pitanjima rada nacionalnih saveta, a jedan deo sastanka odnosio se na razgovor sa zaštitnikom građana.